Konsultowali problemy mieszkańców

Mogli sami przyjść i zgłosić swoje potrzeby oraz problemy – dla mieszkańców Torunia zorganizowano konsultacje społeczne, w ramach stworzenia dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju. To szansa na poprawę sytuacji torunian w różnych rejonach miasta.

 


Konsultacje, mające na celu między innymi zdiagnozowanie potrzeb różnych grup społecznych, budowanie świadomości, wpływu na swoje życie i najbliższej społeczności, organizował toruński Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych (IRIS). Lokalne Strategie Rozwoju do tej pory realizowano na terenach wiejskich. Dopiero w nowej perspektywie finansowej UE taką możliwość mają również miasta.

Spotkania gospodarzy konsultacji i moderatorów odbywały się w styczniu przez dwa tygodnie w 17 jednostkach urbanistycznych Torunia. Uczestniczyli w nich również strażnicy miejscy, którzy pomagali naświetlić problemy danego obszaru Torunia. Wybór rejonów uzależniony był m.in. od liczby bezrobotnych, osób objętych pomocą społeczna, wyroków eksmisyjnych czy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. – Nasze spotkania były adresowane do wszystkich mieszkańców, ale rozmawialiśmy na temat osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym i ubóstwem, czyli między innymi trwale bezrobotnych, bezdomnych, osób niepełnosprawnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, seniorów czy dzieci i młodzieży. Spisaliśmy problemy i potrzeby, z którymi się z nami dzielono. Kolejnym etapem naszych działań będzie przygotowanie strategii, która będzie określała działania na rzecz aktywizacji tych osób – mówi Anna Florczyk, która wraz z Ewą Dębicką odpowiada za przygotowanie LSR-u.

Jakie potrzeby zgłaszali mieszkańcy? Co ciekawe, nie dominował problem rynku pracy i zatrudnienia. Najczęściej pojawiającym się problemem był brak miejsc w obszarach poza centrum miasta a w pobliżu miejsca zamieszkania, w których można atrakcyjnie spędzić czas wolny. Wprawdzie w mieście działa sporo świetlic, ale nie zawsze repertuar zajęć jest dla uczestników interesujący. – Najbardziej aktywni okazali się seniorzy – zgłaszali zainteresowanie zajęciami z decoupage’u, warsztatów wokalnych, spotkań poetyckich...  Zależy nam, żeby mieszkańcy sami formułowali swoje potrzeby. Nie chcemy niczego narzucać. To oni mają powiedzieć, na czym im zależy, co jest dla nich ważne i atrakcyjne. A niestety nie zawsze potrafią to sprecyzować – dodaje Ewa Dębicka. – Rzadko przychodziły na spotkania dzieci czy młodzież. Widać brakuje im wiary, że mają wpływ na swoje życie i na zmiany.

Niepełnosprawni wyszli z potrzebą organizowania integracyjnych zajęć z mieszkańcami. Rodzice samotnie wychowujący dzieci potrzebują więcej miejsc, w których w czasie kiedy chcą zająć się jakąś aktywnością, w tym samym miejscu mogą zostawić pociechę pod fachową opieką. Zgłaszano także chęć tworzenie punktów poradnictwa prawnego, które byłyby bardziej profesjonalne i działały skuteczniej. Najliczniej z konsultacji skorzystali mieszkańcy Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia ale także Stawek czy Podgórza.

Co dalej? – Po zebraniu i przeanalizowaniu potrzeb, będziemy działać w kierunku ich realizacji. W związku z LSR-em pod koniec ubiegłego roku powstała Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, obejmująca 93 podmioty z czterech sektorów: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i władzy publicznej. Jej zadanie: wspieranie konkretnych inicjatyw – wyjaśnia Anna Florczyk. Strategia rozwoju będzie realizowana do 2023 roku. Do dyspozycji jest około miliona złotych rocznie.

IRIS zachęca wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej badania problemów społecznych mieszkańców naszego miasta. Część z nich dotarła do nas pocztą tradycyjną (na stronie IRIS dostępna jest wersja elektroniczna). Nie wyrzucajmy jej do kosza! Wypełnienie ankiety zajmie zaledwie 5 minut, a da nam poczucie wpływu na nasze miasto i współodpowiedzialności na gruncie lokalnym!                

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.