Dofinansowanie podręczników – wnioski do 6 września

W ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna rodzice lub opiekunowie mogą się starać o dofinansowanie podręczników dla swoich dzieci. W Toruniu termin składania wniosków mija 6 września.
Od 14 lat można się starać, w ramach programu Wyprawka Szkolna, o wsparcie z państwowej kasy. Co roku zmieniają się zasady dofinansowania. Tegoroczny program nie obejmuje kryterium dochodowego, choć tak było w ubiegłym roku. Objęci zostali nim wyłącznie uczniowie z niepełnosprawnościami. Przewiduje się, że skorzysta z niego ok. 62 tys. młodych ludzi posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?
W Toruniu wnioski można składać do 6 września, więc warto się pośpieszyć. Składa się go u dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, czyli tej, do której uczęszcza uczeń. O pomoc mogą ubiegać się rodzice, w tym prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzący rodzinny dom dziecka, sam uczeń, jeśli jest pełnoletni, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba upoważniona przez opiekunów lub ucznia pełnoletniego. Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dowodu zakupu. Dowodem może być faktura VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Ważne, żeby takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej. Do wniosku należy również załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do kogo adresowana jest pomoc?
Tegoroczne dofinansowanie można wykorzystać na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, oraz do kształcenia zawodowego dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, również z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wysokość dofinansowania waha się od 175 zł do 770 zł. Zależy od klasy, w której uczą się dzieci lub młodzież, rodzaju podręczników, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. I tak na przykład do kwoty 175 zł może otrzymać wsparcie uczeń klasy I-III podstawówki (w tych klasach wszystkie dzieci w tym roku otrzymują darmowe podręczniki) z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną lub uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (jedną z nich musi być niepełnosprawność intelektualna). O pomoc finansową do 770 zł mogą się starać m.in. uczniowie niesłyszący, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do klasy VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie stypendium szkolnego
To kolejna pomoc finansowa, z której mogą korzystać uczniowie. Kto może ubiegać się o stypendium szkolne? Osoby w trudnej sytuacji materialnej, czyli mające niskie dochody, i w trudnej sytuacji rodzinnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba czy wielodzietność. Tego rodzaju stypendium adresowane jest do uczących się w wieku do 24. roku życia. Nie przysługuje dzieciom z „zerówki”. W przypadku uczniów czas na złożenie wniosków, w szkole, w której się uczą, mija 15 września. Termin dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, wyznaczono od 1 do 17 października. Miejsce składania dokumentów: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.

Hanna Wojtkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.