Czy przysługuje mi dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Wielu właścicieli domów staje przed koniecznością budowy własnej oczyszczalni ścieków. Inwestycja taka wiąże się jednak ze sporym nakładem finansowym, co dla niektórych może być główną przeszkodą na drodze do jej realizacji. Z tego powodu pojawia się zasadnicze pytanie o to, czy inwestorom przysługuje jakiekolwiek dofinansowanie na ten cel? Przyjrzyjmy się temu tematowi z bliska! Jedną z cech charakterystycznych dla przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że przy neutralizowaniu zanieczyszczeń korzysta się w pełni z naturalnych zasobów. Chodzi w szczególności o pożyteczne bakterie beztlenowe oraz procesy tlenowe, które zachodzą w środowisku naturalnym. Ponadto, mamy tutaj do czynienia z systemem przepływowym, a więc ścieki po oczyszczeniu, już w postaci wody, wracają do gruntu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - najważniejsze informacje

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odgrywa bardzo ważną rolę jeśli chodzi o aspekty czysto ekologiczne. Rozwiązanie to jest stosowane coraz częściej, przede wszystkim wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do ogólnej sieci kanalizacyjnej. Nic więc dziwnego w tym, że od wielu już lat przydomowe oczyszczalnie ścieków są najlepszą alternatywą dla tradycyjnego szamba. Do jej największych zalet można zaliczyć niskie koszty eksploatacji (głównie opróżnianie zbiornika z osadu raz, dwa razy w roku), bezawaryjność, bezobsługowość oraz dużą wytrzymałość i wydajność.

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni - co warto wiedzieć?

Działania proekologiczne są coraz mocniej dotowane przez różne instytucje, w tym przede w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy unijnych. Drugi przypadek dotyczy głównie inwestycji zbiorowych realizowanych przez gminy. Jeśli natomiast chodzi o wsparcie z WFOŚiGW jego wysokość wynosi nawet 40% poniesionych przez inwestora kosztów, z tym zastrzeżeniem, że kwota nie może przekraczać 12 000 zł. Do kosztów kwalifikowanych do dofinansowania zaliczamy wydatki poniesione na zakup zbiornika oraz wszystkich niezbędnych elementów systemu oraz pełnej instalacji, w tym wszelkich prac. Środki nie mogą być jednak przeznaczone na inne cele, w tym m.in. na formalności związane z przygotowaniem dokumentacji, projektu czy innych dodatkowych robót. 

Jak uzyskać dofinansowanie na oczyszczalnię ścieków?

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określane są indywidualnie, w zależności od regionu. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek, którego wzór można znaleźć na oficjalnej stronie danej jednostki samorządowej (gminy). Komplet dokumentów składa się zazwyczaj z pisma potwierdzającego prawo własności gruntu, zgody wszystkich współwłaścicieli, kopii zgłoszenia o planowaniu prac budowlanych, oświadczenia lub zaświadczenia dotyczącego zameldowania na terenie gminy, a także planu budowy przydomowej oczyszczalni, w tym projektu oraz wyceny inwestycji. Właściwy organ ma co do zasady 30 dni na rozpatrzenie wniosku, licząc od dnia jego złożenia.

Artykuł sponsorowany

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.