Już od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu
Zmiany w organizacji ruchu przy toruńskich cmentarzach potrwają do 7.00 rano we wtorek Fot. Jacek Koślicki

Już od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu

Tradycyjnie w związku z obchodami Wszystkich Świętych Miejski Zarząd Dróg wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Zmiany potrwają od poniedziałku 31 października, godz. 15:00 do 2 listopada, godz. 7:00.

W rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. Ruch kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony). Dopuszczone będzie również parkowanie pojazdów na poboczu po stronie północnej jezdni ul. Celniczej.
Przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI.
W rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się. Odcinek obowiązywania zakazu określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie.
W okolicach cmentarza przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy parkingu). Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i Kozackiej (Piotr i Paweł).

W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2016r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162 oraz parkowanie na terenie zielonym przy ul. Wielki Rów.

Przy cmentarzu przy ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury.

W rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Średnicowej, na lewym pasie ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Na Trasie Średnicowej od ul. Szosa Chełmińska do Legionów obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W pobliżu cmentarza przy ul. Gałczyńskiego w dniu 01.11.2016r. od godz.600 do godz.1800 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony).

Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.

Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.

Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na parkingu przy cmentarzu.

Od 31.10.2016r. godz.15 00 do 01.11.2016r. godz.20 00na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.

Nieprawidłowości dotyczące oznakowania należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel.19633. W sprawie sygnalizacji drogowej tel. 501038455. O włączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie policja.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.